Có đúng Đức bị ép tài trợ cho Ukraine?
0 Lượt xem 15 ngày trước

KIẾN THỨC THÚ VỊ Official

0 Tập tin tải lên

Điều này cho thấy người Đức rất uy tín? -------------------------------------------- Đơn vị tài trợ: Hoàng Hà Mobile ...